Angielski techniczny - Technical English

Czy warto wziąć udział w kursie języka angielskiego technicznego?

Doskonalenie znajomości języka obcego daje niezliczone możliwości zawodowe. Wyższe kompetencje komunikacyjne oraz znajomość specjalistycznego języka pozwalają na pracę w międzynarodowych zespołach, jak i ważnych projektach budowlanych czy inżynieryjnych. Kurs Technical English oferowany przez szkołę językową EasyLanguage w Mielcu to możliwość zdobycia cennej wiedzy, nabycia nowych umiejętności z zakresu specjalistycznego języka inżynieryjnego oraz poznania terminologii dotyczącej struktur budowlanych, dokumentacji projektowej, a także procesu realizacji przedsięwzięć budowlanych. 

Kto może wziąć udział w kursie Technical English?

Kurs technicznego języka angielskiego – Technical English skierowany jest do inżynierów, techników oraz wszystkich specjalistów na co dzień pracujących w następujących branżach: IT, inżynieryjno-budowlana, lotnicza. 

Z naszej oferty mogą też skorzystać studenci kierunków inżynieryjnych, a także osoby pracujące w firmach, w których wykorzystywany jest język techniczny. Zakres programowy kursu został skonstruowany tak, by podnieść ogólny poziom języka angielskiego oraz by zapoznać każdego kursanta z szerokim zakresem słownictwa technicznego.

Korzyści z kursu Technical English w EasyLanguage

Kurs bazuje na podręcznikach do nauki języka angielskiego technicznego, jak również na materiałach autentycznych pochodzących z czasopism branżowych, literatury fachowej oraz oryginalnej dokumentacji. Prowadzony jest na trzech poziomach: Elementary, Intermediate i Upper Intermediate zarówno w formie zajęć stacjonarnych, jak i online. W trakcie lekcji kursanci poznają język, konstrukcje gramatyczne i terminologię z różnych branż technicznych. Uczą się opisywać obiekty, wydawać instrukcje, a także sporządzać fachową dokumentację w języku angielskim. Podczas nauki języka technicznego w EasyLanguage kładziony jest nacisk na różnorodność ćwiczeń i rozwiązań, które podnoszą umiejętności językowe, a także pozwalają się odnaleźć w inżynieryjnym środowisku pracy na arenie międzynarodowej.

Nauka języka angielskiego technicznego w EasyLanguage to:

  • poznanie języka i terminologii związanej z dziedziną inżynieryjno-budowlaną (IT, budownictwo, mechanika, motoryzacja);
  • doskonalenie umiejętności wydawania instrukcji, opisywania obiektów, prowadzenia rozmów telefonicznych, a także wygłaszania krótkich prezentacji w języku angielskim;
  • zdobycie wiedzy i nauka technik sporządzania dokumentów typu: oferta, e-mail, notatka służbowa, opis techniczny konstrukcji, list, zaproszenie do współpracy itp.
  • doskonalenie umiejętności rozumienia skomplikowanej dokumentacji fachowej: wykresy, diagramy, opisy techniczne, plany budowy itp.
  • doskonalenie rozumienia ze słuchu tekstów dotyczących terminologii technicznej;
  • zaznajomienie z prowadzeniem negocjacji oraz dyskusji w języku angielskim na tematy związane z aspektami technicznymi;
  • powtórzenie i uzupełnienie gramatyki z naciskiem na struktury niezbędne do podstawowej komunikacji w środowisku pracy;
  •  

Chcesz zapisać się na ten kurs?