Angielski biznesowy – Business English

Czy warto wziąć udział w kursie języka angielskiego biznesowego?

Kurs Business English w EasyLanguage powstał z myślą o rozwoju umiejętności językowych oraz komunikacyjnych przydatnych w życiu zawodowym. Biznesowy kurs języka angielskiego to umiejętności i kompetencje, które pozwolą każdemu płynnie i poprawnie porozumiewać się zawodowo w języku angielskim. Dodatkowo kurs uczy przeprowadzania rozmów biznesowych, konwersacji telefonicznych, a także prowadzenia negocjacji, które przydatne są niemalże na każdym etapie kariery zawodowej.

Dla kogo przeznaczony jest kurs Business English?

Szkoła językowa EasyLanguage w Mielcu oferuje lekcje biznesowego języka angielskiego wszystkim osobom, które wykorzystują w pracy język angielski i jest on im wręcz niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków. 

Zakres treści programowych kursu opracowany jest z uwzględnieniem potrzeb i możliwości kursantów. Dlatego też z zajęć mogą skorzystać zarówno osoby, które chciałyby rozwijać swoją karierę zawodową i tym samym chcą wzmocnić swoje umiejętności językowe, a także osoby prowadzące negocjacje czy spotkania biznesowe.

Korzyści z kursu Business English w EasyLanguage

Kurs angielskiego biznesowego pomoże kursantom nabyć, rozwinąć i utrwalić umiejętności sprawnego komunikowania się w międzynarodowym środowisku zawodowym. W trakcie zajęć wykorzystywane są różnorodne formy ćwiczeń: w parach, w grupie, praca indywidualna, gry, symulacje, studium przypadku, brainstorming, prezentacje. Omawiane są sytuacje zawodowe z branż takich jak: marketing, HR, finanse, inwestycje, ubezpieczenia, zarządzanie. Każdorazowo kładziony jest nacisk na różnorodność ćwiczeń i rozwiązań (Quizlet, Kahoot, TED Talks, improwizacje, negocjacje, analiza danych i podsumowanie informacji) podnoszących umiejętności językowe.

Kurs języka biznesowego w Mielcu to:

  • rozwój praktycznych umiejętności językowych przydatnych w sytuacjach życia zawodowego;
  • nauka przeprowadzania rozmów biznesowych, konwersacji telefonicznych, negocjacji;
  • nauka sprawnego komunikowania się w międzynarodowym środowisku;
  • praca w małych, kilkuosobowych grupach;
  • elastyczna forma zajęć: stacjonarnie, zdalnie lub hybrydowo;
  • doskonalenie umiejętności pisania listów, notatek i wiadomości biznesowych;
  • przygotowanie do udziału w konferencjach międzynarodowych;
  • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania prezentacji i omówienia raportów.

Chcesz zapisać się na ten kurs?